Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Τελικός Πίνακας ΑΣΕΠ (με ανακατατάξεις)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 84.902/1/2012
            ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ          ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΡΟΣΠΡΟΣΛΗΨΗ
                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
      ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α. .Τ. Α.Μ.Κ.Α.      ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ        ΥΓΕΙΑΣ 
      ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ(>12ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣΕΩΣ30ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣΧΩΡΙΣΕΠΙΔΟΜΑΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ/-ΗΜΕΣΥΖΥΓΟΑΝΕΡΓΟ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00 € - 6.900,00 €  6.900,01 € - 12.000,00 € 12.000,01 € - 16.000,00 € 16.000,01 € - 22.000,00 € 22.000,01 € και άνω ΑΝΑΠΗΡΙΑ 35% - 50% ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ


1 ΚΑΡΝΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ582638 03088300847  25          10      10 3/8/1983 45 110
           
2 ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ-ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ578102 03128702184  25        15        10 3/12/1987 50 102
3 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ρ095200 05127002227 20        10        8 10 5/12/1970 48 112
4 ΚΥΡΙΑΖΩΦ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ162793 06018901709  25        15        10 6/1/1989 50 105
5 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χ683689 06038502651  25        15        10 6/3/1985 50 107
6 ΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΚ522395 07045501744   15       15       8 10 7/3/1955 48 112
                   
7 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ515533 08058702005  25        15        10 8/5/1987 50 107
8 ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ623610 11066503209 20     15   5 15        10 11/6/1965 65 112
                     
                 
9 ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ085156 11117600533 20        10     8 10 11/11/1976 48 113
10 ΖΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ588534 12057403623 20      5 15       10 12/5/1974 50 105

11 ΣΑΡΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΗ110610 13116602585 20    15  10 15        13/11/1966 60 112
12 ΠΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΖ506177 15038501969  25      15       10 15/3/1985 50 111
13 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΖ099778 15058502129  25      15       10 15/5/1985 50 107
14 ΓΚΟΡΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΑΚ073616 1511730208   15     15     6  10 15/11/1973 46 108

15 ΚΡΙΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ526334 20068701885  25      15       10 20/6/1987 50 105
16 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Μ114952 21127500896 20        10      10 21/12/1975 40 109

17 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ083841 24028701530  25      15      8 10 24/2/1987 58 107
18 ΠΕΡΙΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ798216 25088603177  25      15       10 25/8/1986 50 105
             
19 ΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ025137 25104801276 20       15      8 10 25/10/1948 53 113
          
20 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ701794 25128302095  25      15       10 25/12/1983 50 104

21ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ559796 26018900949  25      15       10 26/1/1989 50 101
                
22 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΚ023491 29128100335 20       15       10 29/12/1981 45 103

23  ΠΑΠΑΝΑΚΛΗ   ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ510343 28048502307  25      15       10 28/4/1985 50 103
24 ΣΟΦΙΑ-                 
 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ637280 29109101401  25      15        29/10/1991 40 106
25  ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ           
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ354734 30036103601   15  15  15  10       30/3/1961 55 112
                   

(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου