Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Αποτελέσματα Επιλογής Ωφελουμένων

 

 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υπ’αρ. 3 από 7/3/2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες αποτελεσμάτων της επιλογής των 70 ωφελουμένων

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ