Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Τρία χρόνια "Ι.Λ.Ο.Α."
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Τρία χρόνια επιστημονικής δράσης και προσφοράς στον πολιτισμό και τη λαογραφική έρευνα.
Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας του «Ι.Λ.Ο.Α.», μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σταθερά, στο δρόμο για την ικανοποίηση του σκοπού τον οποίο θέσαμε με την ίδρυσή του, το Φεβρουάριο του 2009.Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω επέδειξε πλούσια δραστηριότητα στο χώρο του πολιτισμού, επικεντρώνοντας στη συγκέντρωση λαογραφικού υλικού με σκοπό τη δημιουργία αντίστοιχων συλλογών, όπως και στην έκδοση επιστημονικών έργων, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας αποδοχής।
Το «Ι.Λ.Ο.Α.» κατέχει άλλη μια πανελλήνια πρωτιά στο χώρο της λαογραφίας. Διαθέτει τη μεγαλύτερη λαογραφική συλλογή, με ευρύτατη θεματική, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα βιωματικής αγωγής, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων!
Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δράση του, προσθέτοντας κάθε φορά ένα μικρό λιθάρι στο οικοδόμημα που ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, την ανάδειξη του λαογραφικού πλούτου της χώρας μας!
Σας ευχαριστούμε.