Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Αξιότιμοι κύριοι/ιες,     sos το ΣΩΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 2105907174
σας επισυνάπτουμε συνημμένα τις προκηρύξεις για τις συμβάσεις έργου του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ( ΙΛΟΑ), εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης   «Κοινωνική Στόχευση», οι οποίες αναρτήθηκαν ήδη στην ιστοσελίδα της ΑΣ www.socialtargeting.gr από την Τρίτη 27.05.2014 και του ΙΛΟΑ και γνωστοποιήθηκαν στον ΟΑΕΔ.

Α/Α
Αριθμός Σύμπραξης
Τίτλος πράξης
Είδος
σύμβασης :
Προϋπολογισμός
Χωρίς ΦΠΑ
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου
Ειδικότητα Αναδόχου
Διάρκεια
Τόπος εκτέλεσης
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Σημεία υποβολής προσφορών
1
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
3.600,00€
Οργάνωση της δράσης «Ημέρα Καριέρας»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 5907174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
2
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Υλοποίηση της δράσης «Ημέρα Καριέρας»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
3
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Υλοποίηση της δράσης «Ημέρα Καριέρας»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
4
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Αντιστοίχιση ωφελουμένων με τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της δράσης «Ημέρα Καριέρας»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
5
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Έκθεση συμπερασμάτων της δράσης «Ημέρα Καριέρας»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
6
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
2.250,00€
Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Workshop Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε ανέργους- μακροχρόνια ανέργους»
Επιστημονικός συνεργάτης
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
7
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
210,00€
Συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού κι απασχόλησης της Δράσης «Workshop Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε ανέργους- μακροχρόνια ανέργους»
Στέλεχος ΣΥΥ
2 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
8
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
2.900,00€
Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις»
Επιστημονικός συνεργάτης
7 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
9
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Εργασίες υλοποίησης της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις»
Επιστημονικός συνεργάτης
7 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
10
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
1.200,00€
Έκθεση συμπερασμάτων της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις»
Επιστημονικός συνεργάτης
7 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
11
MIS 464663
Πρωτοβουλία Ενθάρρυνσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σύμβαση Έργου  
700,00€
Συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού κι απασχόλησης της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις»
Στέλεχος ΣΥΥ
7 μήνες
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com
02-06-2014
Δημαρχείου 33, 12242 Αιγάλεω, Τηλ/Φαξ: 210 597174
Email: perrakisiloa@gmail.com