Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Το δημοσίευμα της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας " Η Πόλη μας" που αναφέρεται στην πετυχημένη Εκδήλωση του Ι.Λ.Ο.Α. για την Βράβευση της Πρωταθλήτριας ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ.

Το δημοσίευμα της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας " Η Πόλη μας" που αναφέρεται στην πετυχημένη Εκδήλωση του Ι.Λ.Ο.Α. για την Βράβευση της Πρωταθλήτριας ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ.

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε εκδήλωση ("Ερωτόκριτος")

Το "Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω", ο Δήμος Αιγάλεω και η Πολιτιστική Ένωση "Κρήσσες" σας προσκαλούν στην παρακάτω εκδήλωση. Η παρουσία σας θα μας δώσει χαρά.